Zápisy

Ke stažení
zápis o utkání

Hlášení výsledků utkání:

Pořadatel utkání (domácí družstvo) má povinnost hlásit výsledek utkání:

1/ SMS-zprávou následujícím způsobem: zástupce družstva odešle ihned po skončení

utkání z mobilního telefonu SMS-zprávu na číslo telefonu brány systému VIS:

724 234 234 v přesně stanoveném tvaru malými nebo velkými písmeny na displeji

mobilu, a to nejpozději do 24:00 hodin (tj do půlnoci!) hracího dne – takto:

KÓDSOUTĚŽEmezeraČÍSLOUTKÁNÍmezeraVÝSLEDEKUTKÁNÍ mezerazávorkaVÝSLEDEKSETŮzávorkuzavřít

Příklady1:     M1 14 3:1 (-24,23,21,27)                   nebo                m1 14 3:1

Z4C 27 2:3 (-23,-24,16,22,-14)                      nebo                z4c 27 2:3

m3b 8 3:0 (14,24,22)                         nebo                M3B 8 3:0

Poznámka :    domácí vyhráli set 28:26, 25:14,..      zapsáno           (26,14,…

domácí prohráli set 26:28, 14:25,..     zapsáno           (-26,-14,…

2/ osoby, přihlášené, registrované ve VISu s právem 1 (prohlížení) v určené soutěži

zadají do 24:00 hodin (tj. do půlnoci!) hracího dne utkání jeho výsledek kliknutím

na kolonku ZADEJ u čísla utkání a zapisem v přesně stanoveném tvaru:

VÝSLEDEKUTKÁNÍ mezerazávorkaVÝSLEDEKSETŮzávorkuzavřít

Příklady2(k utk. M1 č. 14):   3:1 (-24,23,21,27)       nebo                3:1

            Nesplnění povinností pořadatele podle čl. 10 ve stanoveném termínu může být

sankcionováno pořádkovou pokutou (bod 19 Rozpisu).

 

Zápisy z utkání